Logowanie do panelu e-learning

Twoje hasło:
Podmiotem Przetwarzającym jest:
BHP-Szkolenia i Obsługa Firm Magdalena Osipiak
81-577 Gdynia, ul. Zaruskiego 10B/10
Wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej pod numerem: 69794.

Dane osobowe: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, data zatrudnienia, nazwa Pracodawcy, nazwa stanowiska przetwarzanie są wyłącznie w celu wystawienia Zaświadczenia o Ukończeniu Szkolenia w zakresie BHP.
Powyższe dane przechowywane są przez okres 30 dni od daty założenia konta w wersji elektronicznej, odpowiednio zabezpieczone, zaszyfrowane i pseudonimizowane, a po tym terminie automatycznie usuwane z serwera.
Wersja papierowa dokumentacji szkolenia przechowywana jest przez okres ważności szkolenia, tj. maksymalnie 6 lat od daty szkolenia, następnie podlega zniszczeniu w autoryzowanej instytucji zajmującej się archiwizacją dokumentów. Wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące ochrony danych osobowych należy kierować na adres: biuro@bhp.gdynia.pl lub telefonicznie pod nr +48 600 318 313.